maandag 4 februari 2019

Gods levende macht

De Bijbel zegt: “Vertrouw op Hem te allen tijde, o gij volk! Stort uw hart uit voor Zijn aangezicht; God is ons een Toevlucht” (Ps. 62:9). Laten we in doeltreffend gebed God vragen om een beter begrip van onze verwantschap  met Hem als Zijn vreugdevolle weerspiegeling. Laten we met vertrouwen ons erfdeel waarop wij als Zijn geliefde kinderen recht hebben erkennen. Laten we weten en erkennen dat we voor altijd geborgen zijn in de beschermende armen van Zijn Liefde. Of ons gebed nu een smeekbede of een bevestiging is, als het uit nederige en onzelfzuchtige motieven gebeurt, hoort God ons. We vertrouwen Hem onze dierbaarste gedachten toe, onze hoop, ons vertrouwen, onze liefde. En wanneer we als een kind ons vertrouwen in het goede blijven behouden zal Hij Zijn overvloed over ons uitstorten. Als wij met kracht staande houden en begrijpen dat God werkelijk onze Vader-Moeder is, dat Hij altijd aanwezig, ja, de enige aanwezigheid is, dat Hij almachtig is en geheel en al goed, dat Hij ons als Zijn dierbare kinderen lief heeft, dan ervaren we Gods macht als een levende macht die iedere schadelijke toestand of omstandigheid voorkomt of recht zet. Door toegewijde studie van de Bijbel en van Wetenschap en Gezondheid en de andere boeken van Mrs. Eddy leren we dat God waarlijk Liefde is. Zijn liefde voor ons is dan ook onveranderlijk, veroordeelt niet, is blijvend en zuiver; want Hij ziet ons als volmaakt en zondeloos, als de weerspiegeling van Zijn eigen liefelijkheid.

Geen opmerkingen: