zondag 3 februari 2019

Gebed met bevestigende inhoud

Een van de redenen waarom ik Christian Science zeer liefheb en op prijs stel is dat deze Wetenschap me met vertrouwen doeltreffend heeft leren bidden. Ik dacht altijd dat een gebed een smeekbede was - dat je God smeekte om iets voor jezelf of voor een ander te doen. Ik was er nooit zeker van of Hij me wel hoorde en of Hij me eventueel zou willen helpen. Door de studie van Christian Science heb ik geleerd mijn gebed niet alleen een vragende maar ook een bevestigende inhoud te geven. God is Geest, onze Vader-Moeder. Door te begrijpen dat wij Zijn geestelijke kinderen zijn, erkennen we dat volmaaktheid ons ware erfdeel is en dat wij aldus vrijgesteld zijn van ziekten en ongelukken. Als ons gebed een dergelijke bevestiging inhoudt staan we met beide benen op de stevige basis van Waarheid en Liefde. Wij zijn er dan van overtuigd dat God onze enige hulp is bij zonde en ziekte. Wij verlaten ons op Hem in het besef dat Hij ons kan en wil helpen. Christus Jezus bewees dat zo’n gebed vol vertrouwen doeltreffend is: zijn volkomen vertrouwen in en begrijpen van Gods nabijheid en macht maakten hem tot een genezer zonder weerga.

Geen opmerkingen: