vrijdag 11 januari 2019

Zichtbare bewijzen

Het vereist eerlijkheid om de dwaling in de menselijke gedachten bloot te leggen, die onder ogen te zien en door Waarheid uit te werpen. Het kwaad is inherent aan oneerlijkheid. Het zal altijd trachten zichzelf te verbergen, de schijn van het goede dragen en iets te lijken dat het niet is. Zelfrechtvaardiging en eigengerechtigheid zijn vormen van oneerlijkheid, daar ze berusten op zelfbedrog. Zij houden de genezing tegen, tenzij ze ontmaskerd en vernietigd worden - en dit vereist door geestelijk inzicht verkregen eerlijkheid. Inzicht in de volstrekte zuiverheid en onaantastbaarheid van de goddelijke Waarheid schenkt ons de kracht en de moed en het geestelijk onderscheidingsvermogen dat nodig is om het kwaad uit zijn schuilhoek te voorschijn te halen en te vernietigen. Eerlijkheid snijdt als een laserstraal recht door de geraffineerde en verdraaide logica van de verborgen motieven van dwaling en stelt ons in staat de schoonschijnende illusies het hoofd te bieden die ons of anderen in knechtschap zouden willen houden. Morele kwaliteiten zijn niet alleen maar menselijke voorschriften. Alles wat er werkelijk goed en substantieel in is, vindt zijn oorsprong in God, omdat God de enige bron van het goede is. Hun basis en hun kracht liggen in de aard en de wet van het goddelijk Beginsel, Liefde. Zij zijn in zekere mate de afspiegeling van Gods eigenschappen in de menselijke ervaring. Anders gezegd, morele kwaliteiten verschaffen zichtbare bewijzen dat het goddelijke het menselijke bereikt.

Geen opmerkingen: