woensdag 2 januari 2019

Zekerheid

Christian Science houdt staande dat alle intelligentie en bewustzijn in God hun oorsprong hebben. Kracht en activiteit komen voort uit het goddelijk Gemoed - de oppermachtige en oneindige intelligentie. Dit Gemoed, of God, schept de mens en het heelal en bestuurt onafgebroken wat het geschapen heeft. De mens verblijft in het Gemoed dat hem geschapen heeft; Gemoed is niet in de mens. Een grondstelling van Christian Science is dat Leven niet in de stof is, want Leven is God. De eerste voorwaarde voor menselijk leven is bewustzijn. Het stoffelijk geloof beweert dat het bewustzijn in de hersenen zetelt. Als de hersenen verkeerd werken of een hevige klap krijgen, kan bewusteloosheid het gevolg zijn. Maar het goddelijk Gemoed is zich altijd bewust van de mens. Gemoed, God, zou nooit Zijn bewuste macht over Zijn schepping kunnen verliezen. Daarom kan ook de mens, die in het bewustzijn van Gemoed verblijft, nooit in een toestand van bewusteloosheid geraken. Een bewusteloze sterveling is een illusie, een leugen omtrent de ware staat van bewustzijn. Als de mens het geestelijke feit aanvaardt dat hij in het goddelijk Gemoed verblijft, dan begrijpt hij dat Gemoed hem bewust ziet als de weerspiegeling van dit Gemoed. Deze zekerheid stelt hem in staat voortdurend aan intelligentie uitdrukking te geven. Omdat de mens de weerspiegeling is van Gemoed moet ook zijn bewustzijn de weerspiegeling zijn van Gemoed. Hij kan net zo min gescheiden worden van bewustzijn als hij gescheiden kan worden van God, Leven.

Geen opmerkingen: