vrijdag 25 januari 2019

Wonder der genade

Wat ouders, en eigenlijk iedereen, nodig hebben is de zekerheid dat we werkelijk van ze houden. Ze moeten de stellige overtuiging hebben dat ze altijd moet liefde worden opgevangen - met de genezende balsem van het behagen dat de goddelijke Liefde schept in de mens, die hun harten raakt, en niet alleen in noodgevallen. En het is juist het bewuste besef en de ervaring van deze Liefde die niet tot afhankelijkheid leiden, maar tot het begrijpen dat een ieder alleen afhankelijk is van God. Het is de goddelijke Liefde die de menselijke aangelegenheden in alle wijsheid regelt en onze genegenheid voor anderen bevrijdt van zelfzucht. In haar Message to The Mother Church for 1901 spreekt Mrs. Eddy over hervormers - de mensen die ons geholpen hebben onszelf te verbeteren. In zekere zin kunnen de meeste ouders wel “hervormers” genoemd worden, want ook zij hebben hun best gedaan ons te helpen. Mrs. Eddy schrijft over hen: “De bejaarde hervormer die de beste jaren van zijn aardse leven voor anderen heeft opgeofferd, moest niet worden overgelaten aan de genade van degenen die er voor terug schrikken iets voor hem op te offeren.” En ze vervolgt: “Ik zeg dit niet omdat hervormers niet geliefd zouden zijn, maar omdat goedwillende mensen soms zo onhandig of zelfzuchtig zijn in het tonen van hun liefde.” In dezelfde paragraaf zegt ze nog: “Alle eer en succes aan hen die hun vader en moeder eren” (‘01 p.29). Waarachtige zorg voor anderen houdt geen drukkende verantwoordelijkheid in en evenmin kan die onze geestelijke groei belemmeren. We vinden misschien dat het een ander is die opmerkzame en liefdevolle aandacht nodig heeft, maar zou het niet zo kunnen zijn dat juist wij dan het voorrecht krijgen te groeien door het uiting geven aan de Christusgelijke genade? En we verkrijgen deze genade - dit vermogen om de genezende, tedere eigenschappen van de Christus tot uitdrukking te brengen - naarmate we de geestelijke bedoeling van Mrs. Eddy's woorden in Wetenschap  en Gezondheid “Het wonder der genade is geen wonder voor Liefde” (p.494) begrijpen en demonstreren.

Geen opmerkingen: