donderdag 3 januari 2019

Vertrouw op de Heere

Ik heb eens vertwijfeld een Christian Science practitioner bezocht met het verzoek mij door middel van gebed te helpen met een lichamelijk probleem. Hij wees mij op een verkeerde gedachten gang in mijn metafysische behandeling. Hij vroeg me: “Wat probeer je eigenlijk te genezen? Een lichaamsgebrek of geloof in een dergelijk gebrek?” Toen verwees hij me naar wat de Grondlegster van Christian Science, Mrs. Eddy, in een van haar publicaties schrijft: “De wet van God bestaat uit drie woorden “Ik Ben Alles”; en deze volmaakte wet is altijd aanwezig om elke aanspraak van een andere wet terecht te wijzen” (No & Yes p.30).  Deze openbaring schudde mij wakker. Het was duidelijk dat ik geprobeerd had van wat zich als een lichamelijke kwaal voordeed af te komen in plaats van mijn geloof recht te zetten dat er in Gods alheid iets zou kunnen zijn dat ik moest overwinnen. In zeer korte tijd was de kwaal verdwenen. Deze gezegende practitioner benadrukte het essentiĆ«le punt dat we in Christian Science onderscheid moeten maken tussen het werk om gevoelens of iets lichamelijks te genezen en het streven ons sterfelijk geloof recht te zetten dat Gods geestelijke heelal iets zou kunnen bevatten dat  stoffelijk kwetsbaar is! In welke vorm zich het probleem ook voordoet, of dat nou van lichamelijke of mentale aard is, we moeten - uitgaande van Gods alheid - ontkennen dat het probleem enige fundamentele werkelijkheid heeft. Wij kunnen bovendien die prachtige belofte uit Spreuken voor ogen houden: “Vertrouw op de Heere met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. Ken hem in al uw wegen, en hij zal uw paden recht maken.” (Spr.3:5,6)

Geen opmerkingen: