woensdag 23 januari 2019

Oppermachtig gezag

“Als de olifanten vechten, dan wordt het gras vertreden” luidt een Afrikaans gezegde. Op de gewone man maken de manoeuvres van de supermachten in de wereld een nogal onbezonnen indruk. Of de vertrappende voeten nu van een vriend of vijand zijn, ze hebben dezelfde uitwerking op het gras dat vertreden wordt. Maar is onze wereld niet meer dan alleen een tijdperk voor vertrappende voeten, platgetrapt gras en nationale rivaliteit om de heerschappij? De Bijbel ziet het anders. Zij erkent God als oppermachtig. “Uw, o Heere, is de grootheid, en de macht en de heerlijkheid, en de majesteit;  want alles, wat in de Hemel en op aarde is, is het Uwe: Uw, o Heere, is het Koninkrijk, en Gij hebt U verhoogd tot een hoofd boven alles” (1Kron.29:11). En zo lezen we ook: “De Heere is mijn Licht en mijn Heil, voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht, voor wie zou ik vervaard zijn?” (Ps.27:1) De geïnspireerde boodschap van de Bijbel geeft een heel andere kijk op het leven en de algemeen aanvaarde visie. Zij verwijst naar God - naar Waarheid en Liefde als het oppermachtig gezag in plaats van naar staatshoofden. Zij toont aan dat voor God niemand meer of minder is dan een ander. Zij vestigt er de aandacht op dat elk individu verantwoordelijk is voor zijn of haar gedachten staat en voor het welzijn van allen. Geestelijk beschouwd zijn de mensen in de wereld niet verdeeld. En dat is zo omdat de mens, zoals God hem feitelijk heeft geschapen, niet een sterveling is die met andere stervelingen overhoop ligt. Hij is Gods geestelijke gelijkenis. In Waarheid  zijn we dan ook allen één Leven, één Ziel, één Geest.

Geen opmerkingen: