vrijdag 4 januari 2019

Onze verhouding tot God

Stel eens dat het contact met een bepaalde persoon verbetering nodig heeft. Dan staan ons verschillende wegen open. We zouden een cursus kunnen volgen, boeken lezen of raad vragen - zelfs van aangezicht tot aangezicht met de betrokkene kunnen praten. Maar als we er niet in slagen een helderder beeld van onze verhouding tot God te verkrijgen dan laten we de belangrijkste factor buiten beschouwing. Want dit is de enige rechtstreekse verhouding die we hebben, een die onveranderlijk is. Het goede in onze vriendschappen wortelt in ons begrijpen van onze status als kinderen Gods - volkomen en compleet. Naarmate dit geestelijk begrijpen toeneemt, zal onze verhouding met familie en vrienden rijker worden. Dat de mens individueel, uniek is en in eeuwige eenheid met God, is de waarheid van het zijn. Alle geestelijke redenering begint met het feit dat God het goddelijk Beginsel is en de mens de geliefde idee van dat Beginsel. Het probleem is niet noodzakelijkerwijs iets dat echt uitgepraat moet worden tussen twee mensen. Niet dat communicatie tussen familieleden, vrienden en collega's niet waardevol is; dat is het wel. Het is alleen maar dat de poging de relatie tussen mensen te verbeteren oprechter en succesvoller wordt wanneer wij ons er zelf van bewust zijn dat de mens in werkelijkheid de idee van Gemoed is, reeds nu volledig en compleet - niet sterfelijk, onvolledig, wanhopig trachtend om lief te hebben of bemind te worden. Wanneer wij echt zachtmoedig genoeg zijn om ons aan God, het goddelijk Leven, in gebed over te geven, dan zijn we sterk genoeg om in onszelf het geloof te overwinnen dat ons leven en onze aangelegenheden stoffelijk bepaald zijn.

Geen opmerkingen: