maandag 28 januari 2019

Onvoorwaardelijk vertrouwen

Een van de redenen waarom men lid wordt van de Kerk is de ervaring dat Christian Science niet alleen geestelijk verheft, maar dat men er ook staat op kan maken en dat zij de gezondheid bevordert. De werkelijke mens, naar Gods beeld geschapen, is vrij van zonde, ziekte en dood. Christus Jezus, de mens die meer dan wie ook op aarde Waarheid vertegenwoordigde, bewees dat het voor de mens mogelijk is boven sterfelijkheid uit te stijgen. Wij allen hebben nog een lange weg af te leggen in onze pogingen dit ideaal te verwezenlijken, maar ook kennen we de mogelijkheden die we nu reeds hebben, om onze ware geestelijke identiteit en onze eenheid met God te bewijzen. En we weten dat deze mogelijkheden alleen stap voor stap door volledig en onvoorwaardelijk vertrouwen op de genezingsmacht van Geest gerealiseerd kunnen worden. Het uitstellen van de stap voorwaarts die we nu kunnen nemen om onze hoogste bekwaamheden te demonstreren, heeft geen nut en geen waarde. Maar ieder bewijs dat we geven, hoe klein ook, bevordert deze demonstratie en doet ons geestelijk ontwaken, zodat we meer van onze ware individualiteit als Gods gelijkenis kunnen verwezenlijken. Onvoorwaardelijk vertrouwen in geestelijke middelen om tot genezing te komen geeft ons een duidelijker begrip van de goddelijke werkelijkheid. Dit geïnspireerd begrijpen brengt op zijn beurt genezing. Hieruit volgt dat onvoorwaardelijk vertrouwen een onmisbaar onderdeel vormt van de Christian Science praktijk. Gods barmhartigheid zal ons de genade geven om dag aan dag meer steun te vinden in de goddelijke Geest.

Geen opmerkingen: