zaterdag 26 januari 2019

Mededogen tonen zoals Jezus

Kan het gebed van iemand die aan de ene kant van de aardbol in een zekere overvloed leeft, werkelijk de tragische omstandigheden aan de andere kant van de aarde helpen verlichten? Wanneer gebed rijk is aan nederig geestelijk begrijpen kan dit het lijden in hoge mate helpen verlichten. Echter het gezegde “Zien is geloven” lijkt voor velen doorslaggevend te zijn. Met als gevolg dat veel weldenkende mensen met de wens te helpen alleen denken in termen van materiële of financiële hulpverlening. Het is duidelijk dat zulke hulpverlening van vitaal belang is. Maar misschien moeten wij tevens inzien dat gebed daar een essentiële rol bij speelt - niet alleen om de meest effectieve manier van hulpverlening aan het licht te brengen, maar ook om de mensheid een idee te geven van Gods liefdevolle zorg. Christus was de barmhartigste mens die ooit deze wereld met zijn pijn betreden heeft, en hij was tevens haar meest doeltreffende hulpverlener. Hij zei: “Kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven” (Matt.11:28). Velen kwamen tot hem en vonden genezing. Voor sommigen was de bewustwording van de eeuwige Christus, Waarheid, waarschijnlijk zelfs belangrijker dan de bevrijding uit hun lijden. De Christus, Waarheid, die Jezus in  zijn leven heeft gedemonstreerd, geeft ons het inzicht dat God het oneindig goede is en dat de mens in werkelijkheid Zijn geliefde kind is, en niet een ongelukkige sterveling, of een opgewekte sterveling. We kunnen ons verlangen de liefde en het mededogen te tonen zoals Jezus deed alleen waarmaken als ons geestelijk begrijpen, onze reinheid en genade de zijne weerspiegelen. Wij kunnen niet op geestelijke wijze effectief aan de wereld bijdragen zonder een dieper inzicht in de ware identiteit van de mens als de geestelijke afstammeling van God. Door dit begrijpen wordt duidelijk dat God en Zijn volmaakte schepping alles is en dat het lijden een leugen is die het menselijk denken en leven tracht aan te tasten en die geen grondslag heeft in de goddelijke werkelijkheid. Wanneer we dit in de diepte van ons oprecht gebed duidelijk beseffen helpen we op dat moment de wereld en onszelf op doeltreffende wijze.

Geen opmerkingen: