zaterdag 19 januari 2019

Het onbegrensd Gemoed

Een behandeling in Christian Science is niet het in werking stellen van een persoonlijke manier van denken, maar het is het binnenstromen van het licht van de goddelijke openbaring in het menselijk bewustzijn. De Wetenschap openbaart God als oneindig licht - als het onbegrensde Gemoed, de bron van alle werkelijke gewaarwording. Door het licht van Waarheid en Liefde wordt de duisternis van angst en lijden verdreven. Met andere woorden: zo’n behandeling betekent, dat men er zich geheel van bewust is dat God met ons is - bewust van de goddelijke alomtegenwoordigheid, almacht, alwetendheid en alwerkzaamheid - en dat men erkent dat Zijn goedheid en almacht volledig heersen juist daar waar disharmonie en ziekte schijnen voor te komen. In zo’n behandeling is eigenlijk de onlichamelijke Christus aan het werk - de goddelijke Waarheid die tot het ontvankelijke menselijke bewustzijn doordringt, de dwalingen daaruit verdrijft, het hart geneest, de wonden van de verontruste menselijke gedachte verbindt en de geestelijke wet openbaart. Deze wet, die Waarheid tot uitdrukking brengt, verandert de zogenaamde stoffelijke omstandigheden door de reeds bestaande, door God gegeven harmonie aan het licht te brengen. De behandeling is in feite het wakker worden uit onze menselijke opvatting van de dingen om tot het besef te komen van het alles-omvattende goddelijk Beginsel, Liefde, en zijn onsterfelijke idee, de mens.

Geen opmerkingen: