dinsdag 29 januari 2019

Gods geliefde weergave, de mens

God kent noch schept onjuistheden als leeftijd, koppigheid, trots, eigenzinnigheid, zelfmedelijden of onverschilligheid. Daarom maken ze geen deel uit van de ouder of het kind als Gods geliefde weergave, de mens. Onze ware en enige individualiteit is onlichamelijk, de onsterfelijke en liefdevolle manifestatie van de goddelijke Liefde. En als we begrijpen dat God de werkelijke schepper van de mens is, worden we verlost van psychologische uitspraken die ons willen wijsmaken dat het soms voor ouders en kinderen moeilijk is elkaar op een normale menselijke manier lief te hebben. De schepping van Liefde is altijd één in Liefde. Wanneer we bidden en onze persoonlijke meningen tot zwijgen brengen, opdat we naar Liefdes ingevingen kunnen luisteren, zullen we het verschil leren kennen tussen zelfzuchtige verlangens, waar we geen gevolg aan hoeven te geven en de vreugde die we elkaar kunnen geven door een liefdevolle daad. Wij kunnen er echter zeker van zijn dat onze geestelijke vooruitgang niet belemmerd wordt door te voldoen aan Gods eis om Zijn liefde tot uitdrukking te brengen. Iedere gelegenheid die we aangrijpen om te gehoorzamen aan het gebod: “Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de Heere uw God geeft” (Ex.20:12) brengt ons nader tot de goddelijke Liefde, ons aller Vader-Moeder. En we komen daarmee een stap verder in onze demonstratie van ware geestelijkheid.

Geen opmerkingen: