donderdag 31 januari 2019

Goddelijke openbaarwording

Christus is hier. Dit feit houdt een belangrijke belofte voor ons in - en wel speciaal voor hen die naar gezondheid, harmonie, gemoedsrust of vrijheid van zonde zoeken. Christian Science openbaart aan allen die in moeilijkheden verkeren de eeuwige aanwezigheid van de Christus, die ons nieuwe levenskracht geeft en bewijzen levert van de genezende kracht kracht van het Christendom. De Christus is inderdaad het antwoord op al onze noden. Het besef van zijn aanwezigheid brengt genezing en harmonie in onze menselijke ervaring. Mrs. Eddy geeft de volgende definitie van de Christus: “De goddelijke openbaarwording van God, die tot het vlees komt om vleesgeworden dwaling te vernietigen” (Wetenschap en Gezondheid p. 473). Het is duidelijk dat de Christus thans even zo goed geneest als in de tijd toen Jezus Gods macht demonstreerde op een wijze die de discipel Petrus ertoe bracht hem te karakteriseren met de woorden: “Gij zijt de Christus” (Mark.8:29). Christus Jezus was zich wel bewust van het belang van zijn missie als Messias of  Verlosser, die God hem had opgelegd. Hij zei: “Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben” (Joh.10:10). Christian Science, volledig in overeenstemming met de leer van Jezus, openbaart dat de Christus nog altijd bij ons is om ons te verlossen en tot nieuw leven op te wekken en te genezen. Wanneer wij door ernstig en nederig gebed enigszins gaan begrijpen dat de Christus altijd tegenwoordig is als EmmanuĆ«l of “God met ons”, komen geestelijk inzichten die genezing brengen in onze ervaring.

Geen opmerkingen: