dinsdag 1 januari 2019

Goddelijke logica

Mrs. Eddy waarschuwt ons: “Oude en moderne menselijke wijsgerige stelsels zijn niet in staat het Beginsel van de Christelijke Wetenschap te begrijpen of te bewijzen. Openbaring doet ons dit Beginsel zien en zij zal de rede bevrijden uit de slavernij van de dwaling. Openbaring moet de drogredenen van het intellect tot onderwerping brengen en het bewustzijn vergeestelijken door het vonnis en het bewijs van Waarheid en Liefde.” (No & Yes p.11). De goddelijke logica toepassen betekent niet dat we bezig zijn argumenten met iemand anders uit te wisselen. Evenmin is de goddelijke logica een dispuut tussen twee partijen, maar de openbaring van één enkel Gemoed, dat heerschappij brengt over onze eigen gedachten en die met waarheid vult. Feitelijk is geestelijke logica, hoewel goddelijk van oorsprong, een wasmiddel in de toepassing. Het reinigt het hart van vrees en onrecht. Jesaja adverteert het met een waarheidsgetrouw etiket en nodigt ons uit: “Komt dan, en laat ons samen richten, zegt de Heere; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.” (Jes. 1:18) Behandeling in Christian Science eist praktische discipline. Het kent geen gefilosofeer. Zodra we eenmaal een geestelijk feit hebben aangenomen, werkt dit als een krachtige premisse in ons bewustzijn, bewijst zijn eigen waarheid en dwingt zijn eigen aantoonbaarheid af. Zo leidt het geestelijk juist redeneren het rustige, vertrouwende weten van het zijn ons bewustzijn binnen. Dat is de bevrijdende kracht van de goddelijke logica.

Geen opmerkingen: