woensdag 30 januari 2019

Geestelijk reeds waar

Christian Science voorkomt zowel als geneest en we moeten ons denken beschermen tegen ongezonde invloeden. De belofte uit Psalmen is nog steeds toepasselijk: “Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige.” (Ps. 91:1)  Door in ons bewustzijn geen kwade gedachten toe te laten en dagelijks te leven vanuit de grondslag van het almachtige goede voorkomen we het optreden van ziektes. We kunnen ons te allen tijde tegen suggesties van vrees verzetten en we kunnen ze verdrijven met duidelijke geestelijke waarheden - Gods waarheid. Een leugen blijft altijd een leugen. Zelfs al geloven we gedurende enige tijd dat hij waar is, daardoor krijgt hij nog geen macht. De helende macht van de Christus staat op ieder moment tot onze beschikking. Genezing door de Christus is niet afhankelijk van tijd. Want genezing betekent het beseffen van wat geestelijk reeds waar is, het is zo iets als wakker worden uit een droom in de nacht. Tijd heeft daar niets mee te maken. De biologerende droom of het zinsbedrog verdwijnt, wanneer we de tegenwoordigheid van de Christus, Waarheid, erkennen en de leiding van Waarheid volgen. Door dagelijks de Christus met vreugde te verwelkomen leven we in de geest van dit gezang:
    O dromer, rijs en kom tot blij ontwaken,
    Zing, gij die zucht, en juich, want gij zijt vrij,
    De Christus leeft, hij zal uw banden slaken,
    Hij breekt de droom van alle slavernij.
(Gezang 202)
Christian Science - de Wetenschap van de Christus leidt ons onfeilbaar naar Geest.

Geen opmerkingen: