zondag 13 januari 2019

Gebed in actie

Christian Science geeft ook nu weer de bewijzen van “Immanuel” (God met ons). In deze eenentwintigste eeuw worden opnieuw levens vernieuwd en harten bekeerd. Zij die uit eigen ervaring de aanwezigheid van de Trooster, de genezende aanraking van Christus, hebben gevoeld, kunnen getuigen dat er in het heilige moment van genezing en wedergeboorte geen onzekerheid bestaat over de vraag “Waar is God?” Maar er zijn misschien andere momenten waarop wij niet zo duidelijk Gods voortdurende nabijheid  beseffen en waarderen. Nog altijd is Jezus onze grote Leermeester en hij heeft ons aangetoond hoe wij ons steeds bewust kunnen blijven van de altijd tegenwoordigheid van God. Jezus bad altijd. Wanneer de Meester Gods Woord predikte, wanneer hij de zieken genas, wanneer hij door de straten van Jeruzalem liep, verdiepte hij zich in gebed. Op de bergtop en in Gethsemane bad hij. Het hele leven van Jezus is een levend voorbeeld van gebed in actie - onaflaatbaar gebed. Zulk gebed vindt God - en vindt Hem altijd nabij. In de atmosfeer van toegewijde gemeenschap met de Vader verdwijnen twijfels en onzekerheden.

Geen opmerkingen: