zondag 20 januari 2019

De volmaakte uitdrukking van God

Christus Jezus leerde niet dat de mens God is, maar hij verkondigde zonder omwegen de eenheid van God en de mens. “Ik en de  Vader zijn één” (Joh.10:30). God, Gemoed, moet zich in ideeën uitdrukken. God, de Vader-Moeder, bestaat niet zonder Zijn kinderen. We kunnen nooit gescheiden worden van onze bron, de goddelijke Liefde - want het is niet alleen zo dat wij God nodig hebben, maar ook is ieder van ons Hem dierbaar en onmisbaar. God is even dichtbij u als uw eigen zuivere bewustheid van wat u in werkelijkheid bent, omdat uw werkelijke geestelijke individualiteit en identiteit uit het goddelijk Beginsel voortkomen. U bent de volmaakte uitdrukking, het volmaakte resultaat van God. En zonder de voortdurende steun en leiding van het almachtige Gemoed zou het bestaan doelloos en chaotisch zijn. Als zo’n goddeloze situatie zich inderdaad zou kunnen voordoen, dan zou er in feite helemaal geen bestaan zijn - geen leven dat het goddelijk Leven tot uiting brengt en geen Liefde die de goddelijke Liefde vertegenwoordigt. Om wat de evangelist zegt eens met andere woorden uit te drukken: Alle dingen worden door Hem in stand gehouden, en zonder Hem kan niets blijven bestaan.

Geen opmerkingen: