donderdag 10 januari 2019

De Christus-idee

In de geschiedenis van het Christendom geldt het leven en werken van Christus Jezus als het hoogste voorbeeld van de manifestatie van Gods bedoeling en macht. Jezus verhief niet alleen de levens van de mensen die hij genas, maar hij veranderde op spectaculaire wijze de levensloop van alle generaties die volgden. Toch was hij bij uitstek het voorbeeld van zachtmoedigheid en nederigheid. Wanneer wij in de verhouding met onze medemensen zachtmoedigheid betrachten, dan werkt dat als een druppeltje olie op een roestig lager; het kan een moeizame en vruchteloze verhouding in het tegendeel veranderen - rijk aan zuiverheid en genegenheid. Zachtmoedigheid is niet op zichzelf de factor die verandering in een relatie brengt. Zachtmoedigheid is het gevolg wanneer we de Christus-idee - de manifestatie van God, welks tegenwoordigheid genezing betekent - ontwaren en ons die eigen maken. Geestelijk beschouwd is zachtmoedigheid een teken dat de Christusidee aan het werk is in ons menselijk bewustzijn. Dat wil zeggen, zachtmoedigheid wordt in de toepassing een machtig werktuig dat ons helpt onze relaties met anderen te verbeteren.

Geen opmerkingen: