dinsdag 8 januari 2019

Bron van intelligentie

Hoezeer bedriegen we onszelf als we geloven dat een oppermachtig en oneindig Gemoed de stof nodig heeft om enigerlei actie voort te brengen. Omdat Gemoed de bron is van alle werking, is de mens - de uitdrukking van Gemoed - voor alle juiste werking ook direct van deze bron afhankelijk. In werkelijkheid is de enige impuls die in de mens werkt de impuls van Liefde. Gemoed is Liefde en de impulsen die we krijgen uit deze goddelijke bron zijn zachtmoedig, teder en niet van ons te scheiden. Omdat God Liefde is, zijn de ideeën van Liefde nooit buiten het bereik van Liefde. Daar het goddelijk Gemoed de enige intelligentie is, is dat de bron van ons vermogen tot redeneren en van ons intellect. Net zo min als we schoonheid of waarheid beperken tot een stoffelijk brein, dienen we intelligentie te beperken tot de stof. Zodra iemand ziet dat Gemoed de bron is van de intelligentie van de mens, ontdekt hij zijn vrijheid om zonder enige terughouding uit deze bron te putten. Erfelijkheid, ziekte,  biologische invloeden, geboortedefecten - iedere vorm van frustratie die de normale werking van intelligentie teniet zou willen doen - zijn leugens omtrent God en Zijn schepping. De bron van intelligentie is Gemoed, Leven - het scheppend Beginsel dat wij God noemen. God is het onveranderlijk Beginsel, en geen enkel idee is van Hem gescheiden. Daar de stof in geen enkel opzicht de bron is van intelligentie moet het valse begrip van intelligentie in de stof verworpen worden, of dat geloof nu positieve of negatieve verschijnselen ziet. Als we voor intelligentie, werking, beweging of bewustzijn naar de hersenen kijken, gaan we in feite in tegen het eerste gebod: “Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.” (Ex.20:3) Dit gebod eist dat we God erkennen als Gemoed - de leidende en besturende bron van het heelal, de mens inbegrepen. Geen enkele macht weerstaat dit scheppend Gemoed; geen belemmering of stilstand van Zijn eigenschappen kan plaatsvinden. De mens weerspiegelt de totale werking van dit Gemoed, blijft eeuwig in het goddelijk bewustzijn. Gemoed is verantwoordelijk voor de mens, de hersenen zijn dat niet.

Geen opmerkingen: