maandag 21 januari 2019

Bestendige gezondheid

Ieder jaargetijde lijkt zowel schoonheid als problemen met zich te brengen. In de tegenwoordigheid van God of het goede bestaat geen kwaad, bestaat niets om bang voor te zijn. In Gods atmosfeer komen geen kwalen voor die aan bepaalde seizoenen toegeschreven worden, geen sombere dagen als gevolg van een lagedrukgebied, geen telkens terugkerende alles verwoestende wervelstormen. We moeten de altijd vredige schoonheid en activiteit van Gods alomtegenwoordigheid nog ten volle leren begrijpen, maar als we ons laten leiden door de Christusgeest wordt bestendige gezondheid iets vanzelfsprekends. We worden minder vatbaar voor de geagiteerde gedachtenstroom van het sterfelijk gemoed. De overtuiging dat koorts onwettig is, en de zekerheid dat in Gods koninkrijk een storm machteloos en onwerkelijk is, zijn slechts twee aspecten van de genezende Christus, Waarheid, die door Jezus zo grondig werden aangetoond. Het begrijpen van Gods alheid en de nietsheid van het kwaad brengt genezing en het verontruste menselijke bewustzijn kalmeert. De elementen waaruit onze gezondheid en onze omgeving zijn samengesteld zijn in werkelijkheid geen stoffelijke toestanden, onderworpen aan virussen, bacteriën of aan telkens veranderende weersomstandigheden. De elementen bestaan uit gedachten. Gedachten die uit God, het goede, voortkomen zijn altijd harmonisch. De disharmonieën die zich in de menselijke ervaring kunnen voordoen, worden veroorzaakt door misvattingen over de werkelijkheid en komen voort uit een geloof dat het kwaad deel uitmaakt van het leven. Maar het kwaad is geen onderdeel van het goddelijk leven. De ware identiteit van ieder van ons verblijft veilig en vredig in de harmonie en tegenwoordigheid van God, waar ieder element van de werkelijkheid goed is.

Geen opmerkingen: