donderdag 20 december 2018

Oneindige vreugde

God is Alles - het enige Gemoed dat weet, de enige Ziel die voelt, het enige Leven dat is, de enige Waarheid die bevestigt en het enige Beginsel dat regeert. Daar God de enige schepper is, is Zijn schepping, de mens en het heelal, geestelijk en sluit alleen in wat God kent. Dit betekent dat alle ware zijn eeuwigdurend uitdrukking geeft aan de opgewektheid van Leven en de vreugde van Ziel. De stralende natuur van de mens als Gods idee is intact, omdat die uit God voortkomt. Het ene waarachtige heelal manifesteert het goede. In werkelijkheid is er daarom geen kwaad, disharmonie of moeilijkheid van welke aard dan ook die de macht heeft Gods mens van zijn vreugde te beroven. Hoewel men Christus Jezus wel aanduidt met de woorden van Jesaja als ‘een man van smarten, en verzocht in krankheid’, zijn voorbeeld toont aan dat lijden een leugen is over Leven, dat zelf oneindige vreugde insluit omdat Leven het absolute goede is. Jezus noemde het kwaad de “duivel”, “een leugenaar en de vader der leugen”, waarmee hij aangaf dat het kwaad in elke vorm onwaar is. Het onsterfelijk Gemoed is ons Gemoed, en het openbaart ons geestelijk zelf. Het erkennen van dat ware zelf houdt evenzeer onze vreugde in stand als het Jezus verhief boven de misleiding van wanhoop en dood. Van Jezus kunnen we leren dat er geen situatie bestaat die te moeilijk is om genezen te worden door de Christus, die ons oneindige vreugde openbaart.

Geen opmerkingen: