zondag 30 december 2018

Het volle licht

Op elk willekeurig ogenblik kan een ieder het geestelijk licht vinden. In feite is dit het licht dat zijn eigen leven verlicht, de geestelijke waarheid die zijn eigen ware identiteit onthult. Door dit licht zijn we in staat te zien dat er niets is om bevreesd voor te zijn; dat de werkelijkheid door God is gemaakt en dus goed is; dat de ware, volmaakte identiteit van de mens eenvoudigweg niet in staat is om bang te zijn. Naarmate mentale duisternis wijkt voor het licht, wijkt de menselijke natuur voor een meer Christelijke. Als iemand die het licht van de goddelijke werkelijkheid nadert, merkt dat de schaduwen van de menselijke ervaringen schijnen te lengen, doet hij er wel aan te beseffen dat het hele geloof aan leven in de stof uiteindelijk zo ongrijpbaar voor hem moet worden dat het zelfs niet meer de schijn van substantie heeft. “Mogen de menselijke schaduwen van de gedachte langer worden naarmate zij het licht naderen,” bidt Mrs. Eddy, “tot zij teloorgaan in het licht en er geen nacht meer is!” (Mis.p. 352). Wij zullen langere dagen van verlichting en inspiratie beleven en kortere nachten van duisternis en twijfel en we zullen ervaren hoe vrees en twijfel overgaan in moed en vertrouwen tot alle schaduwen zijn versmolten in het volle licht van zuiver begrijpen.

Geen opmerkingen: