zaterdag 22 december 2018

Goddelijke leiding

Wanneer is het tijd om te oogsten en hoe weten we dat die is aangebroken? De tijd van oogsten duidt op een mentale volwassenheid, groei in onze ervaringen en bereidheid om te oogsten. Als wij het ons eigen maken aandachtig te luisteren naar en gehoor te geven aan de goddelijke leiding, kunnen wij de innerlijke beroeringen en reacties voorkomen die het gevolg zijn van de aanmatigingen van de menselijke wil. Christus Jezus was zich hiervan bewust toen hij eens zei: “Mijn ure is nog niet gekomen” (Joh.2:4) en in een ander geval zei hij: ”De ure is gekomen” (Joh.17:1).  Hier speelde de bereidheid een rol die hem in staat stelde alle dingen te doen onder Gods leiding en op het juiste moment. Op deze wijze voorkwam hij terugslag en mislukte pogingen. Hij liet zich leiden door het goddelijke bestuur dat van het begin af het einde al kent. Soms komen we in de verleiding dingen te beweren die we nog niet hebben begrepen en ook niet hebben gedemonstreerd. De oogsttijd kan worden opgevat als het toenemend begrip dat wij van de mens hebben als evenbeeld en gelijkenis. In de Wetenschap wordt het goddelijk bestuur weerspiegeld in de gezondheid en de harmonie van de mens.

Geen opmerkingen: