maandag 3 december 2018

Goddelijke eigenschappen

Vreugde is een goddelijke eigenschap, een eigenschap van het goddelijk Gemoed, dat altijd vreugde schept in het oneindig goede van wat het heeft geschapen. Vreugde geeft een gevoel van dankbaarheid - en zowel vreugde als dankbaarheid zijn actieve genezende hoedanigheden. Als we de gezegende en stralende eigenschappen van het goddelijk Gemoed in onze gedachten houden en ze ons eigen maken, wordt het ons steeds duidelijker dat deze eigenschappen in feite reeds in onze ware individualiteit als Gods weerspiegeling een onverbreekbaar deel van ons zijn. Dan voelen we diep in ons hoe ze een deel van onze natuur zijn en geven we er uitdrukking aan. Zelfs midden in zorg en leed kunnen wij weten dat Liefde alomtegenwoordig is en ons geneest. Mrs. Eddy karakteriseert de identiteit van onze werkelijke aard als ze schrijft: “De zondeloze vreugde - de volmaakte harmonie en onsterfelijkheid van het Leven, dat onbegrensde goddelijke schoonheid en goedheid bezit, zonder een enkel gevoel van lichamelijk genot of pijn - vormt het wezen van de enig waarachtige, onvernietigbare mens, wiens zijn geestelijk is” (Wetenschap en Gezondheid p.76).

Geen opmerkingen: