vrijdag 28 december 2018

Goddelijk geïnspireerd redeneren

Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid p.492: “Voor een zuivere redenering moet men slechts één feit in gedachten houden, namelijk het geestelijk bestaan.”  Bij een behandeling in Christian Science wordt altijd van één vaststaand element uitgegaan. Zijn menselijke beweringen even betrouwbaar als de feiten die aan God, Geest, ontleend worden, die Waarheid is? Menselijk redeneren kan superieur zijn aan blind giswerk of intimidatie. Maar menselijk redeneren kan ook abstract en onbruikbaar worden omdat het van hypothesen uitgaat die op de bedrieglijke getuigenis van de stoffelijke zin zijn gegrond en daarom altijd onzeker zijn. Goddelijk logica leidt ons daarentegen onfeilbaar naar bruikbaarheid. Zij begint met geestelijke openbaring die de hele schepping identificeert als de onverdorven uiting van zijn schepper en behoeder, het goddelijk Beginsel, dat alles wat niet goddelijk is alle werkelijkheid ontzegt. Als we aan de goddelijke logica blijven vasthouden, valt de laksheid die er weerstand tegen biedt en die geestelijke vooruitgang zou willen tegen gaan van ons af. Maar hoe kunnen wij er zeker van zijn dat ons redeneren goddelijk geïnspireerd is en niet een menselijk bedenksel? Redeneren vanuit de goddelijke logica betekent luisteren naar en zich in overeenstemming brengen met de geestelijke openbaringen van het ene Gemoed, God, zoals deze uit Zijn geschreven Woord of door gebed tot ons komen. Goddelijke logica begint in onze gemeenschap met God - gebed - en openbaart in ons de werkelijkheid dat er slechts één Gemoed bestaat, waarin al Gods ideeën volmaakt overeenstemmen en zich in de harmonie van hun éénzijn bewegen.

Geen opmerkingen: