maandag 31 december 2018

Geestelijke atmosfeer

Voor iedere leeskamer van Christian Science geldt de eis de geestelijke atmosfeer zo aantrekkelijk te maken dat iedereen die ontvankelijk is voor de Christus-idee duidelijk voelt dat hij welkom is. En eenmaal binnen dan hoort zo iemand de zegen te ervaren die in de woorden van Mrs. Eddy besloten ligt: “Pelgrim op aarde, uw tehuis is de hemel; vreemdeling, gij zijt de gast van God.” (Wetenschap en Gezondheid p.254). Ruim 100 jaar geleden beschikte Mrs. Eddy dat de eerste leeskamer in Boston zou worden gevestigd. Reeds ettelijke jaren was haar duidelijk dat de leeskamers een doeltreffend middel vormden om de genezende waarheid meer algemeen bekend te maken, en een aantal vertakkingen van De Moederkerk had deze dan ook al voor het publiek open gesteld. De leeskamers komen voort uit een overstelpend verlangen van onze Leidsvrouw tegemoet te komen aan het diepe verlangen van de mensheid naar geestelijk begrijpen. Zij bespeurde die behoefte en door gebed werd het haar duidelijk hoe die instellingen te verwezenlijken waar de genezende ideeën van Waarheid de mensheid zouden kunnen bereiken. Zij vinden hun oorsprong in de goddelijke Liefde en zij zullen ook in deze tijd aan hun doel beantwoorden in zoverre blijkt dat de goddelijke Liefde de kracht is die dit werk motiveert. Wanneer de geest van Waarheid en Liefde ontbreekt, kan een leeskamer de mensheid al net zo min bezieling geven als een koel zakelijke verhandeling over graanverbouwing een hongerend kind kan voeden. “Liefde voor God en de mens is zowel bij het genezen als bij het onderrichten de ware drijfveer,” (Wetenschap en Gezondheid p.454) schrijft Mrs. Eddy.

Geen opmerkingen: