zaterdag 29 december 2018

De eeuwigdurende dag

Wat wij doen als het licht van waarheid helder brandt en wij niet direct met duisternis geconfronteerd worden is van het grootste belang. Christus Jezus zei: “Ik moet werken de werken desgenen die mij gezonden heeft, zolang het dag is; de nacht komt, wanneer niemand werken kan.” (Joh.9:4) Het laatste deel van deze verklaring hoeft niet als een bedreiging gevoeld worden. In het licht van genezen zou het ons zelfs kunnen aansporen duidelijk te beseffen dat overdag werken ons voorbereidt op iedere nacht die zich mocht voordoen. In de werkelijkheid die wij eens allemaal zullen aanschouwen, is geen duisternis. Dit werd duidelijk ingezien door de schrijver van het laatste boek van de Bijbel; tot twee maal toe zegt hij dat er geen nacht is in het Nieuwe Jeruzalem, de ideale of ware staat van het zijn. Het hele scala van de bijbelse gebeurtenissen wijst, mits met inspiratie gelezen, op de eeuwigdurende dag. Ons persoonlijk en klaarblijkelijk tijdelijk gebrek aan geestelijke inspiratie kan de dageraad niet tegenhouden. Mentale duisternis kan het licht niet doven. Wanneer ons denken inspiratie schijnt te ontberen, kan het een hulp zijn te bedenken dat Christian Science een Wétenschap is en dat Gods wetten in werking zijn ongeacht onze persoonlijke gevoelens.

Geen opmerkingen: