woensdag 5 december 2018

Broden en vissen

Het zal waarschijnlijk al wel laat geweest zijn toen Jezus zich tot Filippus, een van zijn discipelen, richtte en vroeg: “Van waar zullen wij broden kopen, opdat dezen eten mogen?” Jezus vroeg dit om eens te kijken of Filippus werkelijk geloofde dat het mogelijk was voedsel aan de mensen te geven door de macht van God. Filippus antwoordde dat het heel wat geld zou kosten alleen al om iedereen een klein stukje brood te geven. Toen zei Andreas tegen Jezus dat er een jongen was die vijf gerstebroden had en twee visjes. Wat zou u doen als gevraagd zou worden om uw lunch te delen met de anderen? Wat zou u blij en dankbaar zijn geweest dat door te geven wat u had Jezus meer dan vijfduizend mensen van voedsel had voorzien. Op dit moment kunt u de vele mensen die vandaag honger lijden in de wereld - en onder hen zijn vele kinderen - helpen voeden door te bidden zoals wij dat geleerd hebben in Christian Science. Je kunt weten dat God, Liefde, overal voortdurend aan het werk is om al Zijn kinderen - dat is Zijn ideeën - te geven wat zij nodig hebben. Door op die manier te bidden zal Christus, Waarheid, de mensen op deze aarde van voedsel voorzien, zoals die dat eeuwen geleden ook gedaan heeft met de mensen op die heuvels buiten de stad. Op die manier geef je jouw “broden en vissen”, of in dit geval je door God geïnspireerde gedachten, om zowel kinderen als hun ouders te voeden. Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid p.559: “De ‘stille, zachte stem’ der wetenschappelijke gedachte reikt over land en zee tot aan de uiterste einden der aarde.” U kunt erop vertrouwen dat uw gebed dat doen zal.

Geen opmerkingen: