donderdag 15 november 2018

In de hoogten wonen

Christus Jezus stak op praktisch gebied en tegelijkertijd op geestelijk gebied ver uit boven wie dan ook. Zijn visie op Gods werkelijkheid en aanwezigheid was zo kristalhelder, dat hij zowel ziekte als immoraliteit genas op een zuiver geestelijke basis en wel onmiddellijk. En is dat niet het toppunt van doelmatigheid, en een ideaal samengaan van gebed en toepassing? De mensen voelden zich niet alleen tot Jezus aangetrokken door zijn geestelijke, maar tevens door zijn praktische instelling die daarmee gepaard ging. Jesaja zegt van wie denkt en handelt vanuit een juist uitgangspunt : “die zal in de hoogten wonen, de sterkten der steenrotsen zullen zijn toevluchtsoord zijn, zijn brood wordt hem gegeven, zijn wateren zijn gewis.” (Jes.33:16) In de moderne tijd toont Christian Science ons hoe we moeten denken en handelen vanuit een juist uitgangspunt, en hoe wij op wetenschappelijke wijze de geestelijke wetten moeten toepassen, die weldadig en genezend zijn. De Wetenschap geeft ons een begrip van de alheid van Geest - en brengt ons er niet toe het menselijk leven eenvoudig te schuwen, maar het constructief  en progressief tegemoet te treden. Juist de stoffelijke en persoonlijke elementen in het menselijk denken zijn ondoelmatig. Maar deze elementen hebben in werkelijkheid geen bestaansmogelijkheid of macht, wat aantoonbaar is. Het zijn onlogische opvattingen, zonder goddelijke grondslag, zonder plaats, mentaliteit of energie om ook maar enige uitwerking te hebben. Dat de geestelijkheid en het nut van Christian Science onafscheidelijk zijn, kan eveneens worden bewezen door een ieder die bereid is de geestelijke wetten te bestuderen die door de Wetenschap worden verklaard en ernaar leven. Dit is een belofte die vandaag nog vervuld kan worden, en wel voor iedereen.

Geen opmerkingen: