woensdag 28 november 2018

Geduldig

Christian Science laat zien dat iedere poging om ons stoffelijk geloof recht te zetten door geestelijk begrijpen kracht en steun ontvangt van God, of Gemoed, de bron van alle waarheid, en daarom effect heeft. Een enkele straal van geestelijk licht laat ons de almacht van God, Waarheid, zien, en begint onze kijk op de dingen te veranderen. Christus Jezus heeft ons een duidelijk voorbeeld van geduld gesteld in zijn gelijkenis van het onkruid en de tarwe. Toen de dienstknechten, overbezorgd over de aanwezigheid van onkruid, aan hun heer vroegen of zij dat uit zouden trekken, toonde deze zich geduldig en antwoordde: “Neen, opdat gij, het onkruid vergaderende, ook mogelijk daarmee de tarwe niet uittrekt.” Wanneer genezing op zich laat wachten, wees dan geduldig en vertrouw op God. Er gebeurt wel degelijk iets! Door de kracht van het goddelijk Gemoed groeit de tarwe. Mrs. Eddy bemoedigt ons: “Hebt goede moed, de strijd met het eigen ik is groots; die geeft u werk in overvloed, en het goddelijk Beginsel werkt met u mee - en door gehoorzaamheid wordt volharding bekroont met een eeuwigdurende overwinning” ( Misc.Wr. p.118). Wanneer wij metafysisch werken en ontvankelijk en dankbaar blijven voor de Waarheid, laten wij de Christus toe, die de “tarwe” in ons bewustzijn tot rijpheid brengt. Wij worden steeds sterker overtuigd van de alheid van God en van de daaruit voortvloeiende volmaaktheid en veiligheid van de mens als Zijn kind, of uitdrukking. Als wij geduldig volhouden, rijpt ons begrijpen en worden de belemmerende geloofsvormen vernietigd. Dan volgt genezing vanzelf en kan door niets worden tegengehouden.

Geen opmerkingen: