woensdag 10 oktober 2018

Gods liefde weerspiegelen

In onze strijd om te leren liefhebben leren wij ook te vergeven. De Meester leerde ons bidden: “En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren” (Matt.6:12). Mrs Eddy verschaft ons de basis voor zulk vergeven als zij de geestelijk wetenschappelijke verklaring van deze regel uit het onzevader geeft: “En Liefde wordt weerspiegeld in liefde” (W&G blz. 17). Lijkt het moeilijk om Gods liefde te weerspiegelen, om die in ons dagelijks doen en laten in praktijk te brengen en die liefde tot uitdrukking te brengen in een situatie waarin wij geloven dat ons een groot onrecht is aangedaan? Ja, maar als we er werkelijk toe bereid zijn, zal de weg daartoe voor ons geopend worden. Ja, het kan soms moeilijk lijken lief te hebben, maar het wordt makkelijker naarmate we het meer doen. Gods liefde is oneindig, en er is een oneindig aantal manieren om uitdrukking te geven aan die liefde. Liefhebben wat een ander liefheeft kan een manier zijn om daarmee te beginnen. Wij vinden het allemaal prettig als we voelen dat de mensen van ons houden. Wij kunnen dit allen bereiken. Wat het meest nodig is in een situatie waarin disharmonie heerst, is dat wij zelf bereid zijn om liefde uit te drukken en het zelfs graag doen. Als we dan oprecht en volhardend zijn in onze pogingen zal de liefde die wij geven voelbaar worden, zodat de hele situatie erdoor beïnvloed wordt - met inbegrip van de persoon van wie we denken dat hij of zij genezing nodig heeft, met inbegrip ook van onszelf.

Geen opmerkingen: