maandag 8 oktober 2018

God is Liefde

Johannes zegt: “God is Liefde” (1Joh. 4:16). God is Liefde, en de mens is Gods gelijkenis. Dat houdt in dat de mens het beeld van Liefde is. De mens is de uitdrukking van de oneindige Liefde. Elk van zijn activiteiten is de weerspiegeling van de activiteit van Liefde. Omdat God het enige Gemoed is, heeft de mens geen ander Gemoed dan de goddelijke Liefde; iedere gedachte van de mens komt voort uit het Gemoed dat Liefde is. De mens is zich alleen bewust van de aanwezigheid van God en van Zijn uitdrukking. Hij weet niets af van de vermeende tegenstelling van de goddelijke Liefde haat genaamd, of van de schijnliefde die het karakter aanneemt van louter persoonlijke gehechtheid. De mens door God geschapen bestaat in alle eeuwigheid met Hem tezamen en weerspiegelt de heilige bedoeling van Liefde. Naarmate iemand deze waarheden over zijn werkelijke zijn begrijpt en er zich rekenschap van geeft, zal het steeds gemakkelijker voor hem of haar worden om lief te hebben. Hij zal steeds minder geneigd zijn enig gebrek aan liefde in hemzelf te rechtvaardigen. Hij houdt er mee op anderen de schuld te geven van zijn onlustgevoelens  en zijn beperkingen en tracht zulke toestanden te verbeteren door eigen bewustzijn grondig te onderzoeken om te zien wat daarin verbeterd moet worden. Wanneer hij liefdeloze trekken bespeurt, verwerpt hij die omdat ze niet werkelijk deel uitmaken van zijn ware wezen en hij bevestigt het feit van zijn reine, liefdevolle identiteit als het beeld van God.

Geen opmerkingen: