zaterdag 6 oktober 2018

God die oneindig Leven is

Leven is zoveel meer dan een reeks stompzinnige tragedies, overdreven misère, wreed gebrek, grillige waanvoorstellingen en ontmoedigend onrecht. Het feit is, dat het werkelijke Leven van de mens compleet van dit alles verschilt. In werkelijkheid behoort niet een van deze dingen ertoe. De Wetenschap van Christus brengt ons tot het fundamentele begrip dat het Leven van de mens niets minder is dan de volstrekte Liefde, de ene Ziel, of God - en dat de mens aan dit Leven uitdrukking geeft in volmaaktheid, compleetheid, schoonheid, harmonie, onsterfelijkheid. Meermalen wordt de ellende van onze sterfelijke ervaring de aanleiding voor geestelijk ontwaken. Zoals Mrs. Eddy schrijft: “De bittere ervaringen, die het geloof aan het veronderstelde leven van de stof meebrengt, zowel als onze teleurstellingen en eindeloze ellende, drijven ons als vermoeide kinderen in de armen van de goddelijke Liefde. Dan beginnen wij Leven in de goddelijke Wetenschap te begrijpen” (Wetenschap en Gezondheid p.322). De verrukking waarmee we beseffen dat er een God is die we kunnen aanbidden, begrijpen en die ons in onze nood zal helpen - een God die oneindig Leven is - gaat samen met de bezieling van het Wetenschappelijk inzicht wie en wat we in waarheid zijn en waarom we bestaan.

Geen opmerkingen: