vrijdag 19 oktober 2018

De lankmoedige

Christus Jezus gaf het bewijs dat God zonder enige terughoudendheid in overvloed geeft. Hij kon dat, omdat hij begreep dat Gods koninkrijk reeds gevestigd en aanwezig is. Niettegenstaande de wereld in het algemeen het tegendeel gelooft, is God de enige macht, en de mens is Zijn volmaakte, geestelijke uitdrukking. Daarom is boosheid of angst in werkelijkheid dwaling, nietsheid. Mrs. Eddy zegt over dwaling: “Het is datgene, wat schijnt te zijn, maar niet is” (W&G p. 472). Als wij ons aan deze fundamentele, wetenschappelijke wijze van redeneren houden en ons leven daarop baseren, hoeven wij ons geen zorgen te maken dat iemand op onze rechten of vooruitgang inbreuk zal maken of dat wij zelf een obstakel zullen vormen voor de mogelijkheden van een ander. Als wij iemand met zijn ellebogen zien werken om macht, een functie of bezit te verwerven, dan kunnen wij in plaats van kwaad te worden, die ander en onszelf ten zegen zijn door in ons bewustzijn trouw te blijven aan Gods oppermacht. Op elke plaats en in elke situatie kan het licht van de Christus aan een ieder openbaren dat God al Zijn kinderen overvloedig van het goede voorziet.
Spreuken 16:32 “De lankmoedige is beter dan de sterke.”

Geen opmerkingen: