zaterdag 22 september 2018

Wetenschappelijk bidden

Agressieve gedachtelijke suggesties kunnen geen wortel schieten in een geestelijke gezindheid. Zelfs al kunnen we het besef van het kwaad ook zonder grondige discipline tijdelijk op een afstand houden, toch wordt de onwerkelijkheid van het kwaad beter begrepen en aangetoond naarmate ons gebed wetenschappelijker wordt. Er kunnen tijden zijn dat we er in het bijzonder voor moeten bidden dat de goddelijke Liefde ons bijlicht op onze weg uit onjuiste geloofsvormen naar de bewustwording van Ziel. We moeten onze tekortkomingen eerlijk onder ogen durven zien en weigeren daar een willig werktuig van te zijn. De dierlijke geaardheid en hypnotisch aantrekkingskracht van het kwaad wil ons doen geloven dat verkeerde gedachten niet alleen in ons ontstaan, maar ook werkelijk deel van ons maken. De Wetenschap verbreekt dit mesmerisme. We merken dan dat de bewering dat het kwaad oorspronkelijk en werkelijk is, typerend is voor de duivel en geenszins geldt voor het individuele bewustzijn dat het goddelijke weerspiegelt. Waarheid die begrepen wordt, houdt onze werkelijke identiteit gescheiden van het besef van kwaad. Zij voorkomt dat we ons schuldig maken aan stoffelijk denken en verhaast individuele hervorming, verlossing en genezing.

Geen opmerkingen: