vrijdag 7 september 2018

Werkelijk bestuur

Essentiële kenmerken van werkelijk bestuur zijn niet door mensen bedacht, maar zijn een manifestatie van de geestelijke wet. Daarom zijn ze ook niet alleen maar lokaal of nationaal, maar universeel van toepassing. Ze zijn niet in de loop van de geschiedenis ontstaan of uit stammen tradities voortgekomen, maar ze zijn de ontvouwing van de goddelijke orde van dingen, waarin Gods ideeën vrijelijk getuigen van het goddelijk Beginsel, Liefde, dat in eenheid bestuurt. Stervelingen nemen zo vaak aan dat democratie betekent dat vele individuele denkwijzen proberen het eens te worden om gezamenlijk tot actie te kunnen overgaan. Maar de Wetenschap verwerpt de veronderstelling dat er vele gemoederen bestaan. Ze verklaart dat er, als basis voor menselijke broederschap en saamhorigheid, slechts één oneindig Ego of Gemoed bestaat en dat in werkelijkheid dit alomvattende Gemoed of Beginsel door iedereen tot uitdrukking wordt gebracht, omdat dit het enige Gemoed is. De Wetenschap brengt aan het licht dat alles wat de mens Gods doet alleen door de eigenschappen van Waarheid en Liefde beheerst wordt - door zulke eigenschappen als waarheidsliefde, betrouwbaarheid, geestelijke genegenheid, reinheid en trouw aan de absolute leiding van het goddelijk Gemoed - en dat deze waarheid gedemonstreerd kan worden als ze begrepen is.

Geen opmerkingen: