zondag 9 september 2018

Beginsel is onmeetbaar

Tijd en leeftijd zijn onverenigbaar met Beginsel. Dit agressieve tweetal stelt verjaardagen en gedenkdagen in, berekent en registreert leeftijden. Beginsel is onmeetbaar. Het kent begin noch einde. Zelfs gedwongen pensionering kan ons niet beroven van Gods onophoudelijke zegeningen. Ons werk kan niet bemoeilijkt, noch onze rechtmatige activiteit beknot wanneer we bezig zijn in de dingen van onze Vader, namelijk het weerspiegelen van Zijn oneindige intelligentie, onschendbaarheid en liefde. De geestelijke vooruitgang die we elke dag maken uit zich in grotere harmonie, betere gezondheid en meer vreugde. In tegenstelling daarmee maakt het sterfelijk geloof uit dat iemand te jong is om het een te doen of te oud voor het ander. Maar niemand is ooit te jong of te oud om de wil van zijn liefhebbende Vader, God, te doen. We kunnen beter gedachten van onsterfelijkheid koesteren, dan dagen, weken, maanden en jaren optellen die voeren naar een naderend einde. Goddelijke gedachten hebben geen eindpunt en omdat ze oneindig zijn leiden ze ons naar het oneindige Leven. Zo worden we - in plaats van oud te worden - tot geestelijke groei aangezet uit ons stoffelijk denken naar Christelijkheid, liefelijkheid en deugd. Mrs. Eddy vat het als volgt kort samen: “De mens in de Wetenschap is jong noch oud.” (W&G p.246)  Wanneer we ons hiervan bewust worden en het consequent blijven erkennen, kunnen tijd noch leeftijd macht over ons uitoefenen.

Geen opmerkingen: