vrijdag 3 augustus 2018

Onze ware bron

Heb je ooit geprobeerd wat meer zin en diepte te vinden in de eindeloze routine van werken, eten, slapen en spelen? Ben je het met de Prediker eens wanneer hij de dwaasheid van de wereld afwijst met zijn “het is alles ijdelheid” (Pred.1:2)? De goddelijke Wetenschap, die ontdekt en onder woorden gebracht werd door Mary Baker Eddy, brengt de nederige zoeker tot de glorieuze conclusie dat wat wezenlijk met ons allen verbonden is altijd volmaakt en verheffend is, altijd tegenwoordig, op grandioze wijze onbeperkt in het goede: onze ware bron, ons Leven, onze God. Alles wat wij menselijker wijze doen blijft in wezen inhoudsloos en onbegrijpelijk - zinloos - tenzij het in dienst wordt gesteld van de geestelijke kracht die voortvloeit uit de enige en uiteindelijke oorzaak, God. Dus waar we naar toe gaan is waar we feitelijk al zijn. Christian Science draait de hele belabberde wereld zoals stervelingen die zien als het ware om en opent eindeloze mogelijkheden van het goede. Zij toont aan dat het heelal bestaat uit de onmetelijke oneindigheid van ideeën in het goddelijk Gemoed en niet uit hypothetisch rond snorrende elektrische ladingen die de stof heten te vormen. Als individuele ideeën van God - het goddelijke Gemoed  - vormen we een volmaakt geheel met alles wat Gemoed inhoudt en sluiten we al de lieflijke specifieke ideeën in die in Gemoed bestaan. Deze revolutionaire kijk op het heelal werpt de ogenschijnlijke vaste en tegenstrijdige verschijningsvormen van de stof omver met de geestelijke en onbeperkte vermogens en kracht van het ene volmaakte Gemoed, God. De hele gedachte die aan de Bijbel ten grondslag ligt, illustreert de nutteloosheid van stoffelijke modellen bij het uitwerken van Gods bedoeling. Het stoffelijk heelal is niet een voorwaarde voor de ontvouwing van Gods goedheid.

Geen opmerkingen: