woensdag 22 augustus 2018

In het licht van Waarheid

Dierlijk magnetisme is de onwetende hypnotisch werking die het goede wil omkeren en het kwade levendig beschrijven. Als onwetendheid beweert dat een toestand hopeloos is, kunnen wij weten dat alleen het kwaad zelf hopeloos is - een blind geloof zonder een gemoed om het te verwekken. Als iets angstaanjagend lijkt, dienen we te bedenken dat Gods liefde voor Zijn schepping de nodige inspiratie en macht geeft, en het alleen angstaanjagend is zich voor te stellen dat  iets tegen die liefde in het geweer kan komen. Als ziekte beweert chronisch te zijn en al te lang duurt om genezen te worden, doet het besef dat God alle werking is en alle werking uitmaakt die ooit plaatsvinden, die bewering teniet en ontmaskert ziekte als een onmogelijkheid. Als wij ons teleurgesteld en gefrustreerd voelen, dienen wij te weten dat God Zijn eigen tevredenheid Zich op elk moment door ons als Zijn eigen openbaarwording uitdrukt, en dat deze eeuwigdurende manifestatie frustratie en teleurstelling uitsluit. Alleen wat het moet stellen zonder God als zijn bron en substantie, kan bedroefd, bang en machteloos zijn. En wat het moet stellen zonder God, heeft geen macht, geen leven en geen enkele denkbare werkelijkheid. ‘De woorden van de reinen zijn liefelijke woorden,’ (Spreuken 15:26) zegt de Bijbel. Naarmate wij het bewustzijn zuiveren door de stoffelijke zin van het bestaan af te wijzen en in het licht van Waarheid te wandelen, zullen wij deze nieuwe zuiverheid van ons denken in “liefelijke woorden” tot uiting brengen.

Geen opmerkingen: