zaterdag 25 augustus 2018

Gods liefde en genade

Indien we de Wetenschap aanvaarden, krijgen onze menselijke pogingen een duidelijk omlijnd doel, komt ons denken meer in overeenstemming met de goddelijke logica en wordt onze bekwaamheid om verkeerde geloofsvormen te signaleren groter. Wanneer wij een ondubbelzinnig standpunt innemen voor Waarheid, weten we dat het nu de tijd is om onze gedachten van onvolmaaktheid en beperking te corrigeren. Nu is altijd de tijd om de waarheid te verklaren, omtrent alles wat verkeerd is, om de onveranderlijke goedheid en tegenwoordigheid van Liefde te aanvaarden.  Dankzij Gods liefde en genade is het mogelijk om op dit eigenste moment een radicaal standpunt in te nemen. Wat God geeft en uitdrukt blijft volmaakt. Wat God schept kan niet ontaarden in stoffelijkheid of verwarring. God is Gemoed, de bron van alle werkelijk denken. Het goddelijk bewustzijn is één met de goddelijke Liefde. Aarzelende onzekerheid en weifelende besluitvaardigheid hebben geen oorzaak. Wanneer wij een radicaal standpunt innemen voor Waarheid, weten we en bewijzen we dat Waarheid met ons is. God handhaaft en verdedigt ons. Wij zijn voor altijd door Hem omvat in Zijn alheid. Wat God ontvouwt, houdt Hij tevens omvat. Omdat we weten dat er buiten de alwerkzame Geest geen activiteit is, kunnen we de bewering ontmaskeren dat er een sterfelijk  bewustzijn is dat aan Waarheid weerstand biedt. Beschouwen we de Godheid vanuit het menselijk gemoed, dan blijven we op het standpunt staan van conventionele theologie. Maar we kunnen de dingen beschouwen vanuit de door God gegeven geestelijke zin. En de Christus houdt die geestelijke zin voortdurend in ons actief.

Geen opmerkingen: