maandag 27 augustus 2018

Geen plaats voor gesneden beelden

Omdat we snel denken en dikwijls niet in duidelijk gedefinieerde woorden, zijn we ons wellicht niet bewust van de uitwerking van woordbeelden die God verloochenen en het kwaad tot een God verheffen. Maar een verontrust bewustzijn brengt die aan het licht. Onder een bovenlaag van neerslachtigheid of nervositeit treft men de termen aan die deel zijn van het gesneden-beelden-pandemonium: Ik voel ergens iets dreigends, fataals, oneerlijks of ontmoedigends. Ik ben ziek, bang, moe, gefrustreerd, gewond, eenzaam, bedroefd, jaloers. Wij beschermen ons bewustzijn door te begrijpen dat wij in werkelijkheid de weerspiegeling zijn van het oneindig goddelijk bewustzijn; en door te gaan zien dat dit prachtige huis van de Heer, deze oneindige Geest die alles inhoudt en tot uitdrukking brengt, de volgende dimensies bezit: almacht, alomtegenwoordigheid, alle werking en handeling, alwetendheid. Een goede manier om de uitwerking van negatief denken, of dierlijk magnetisme uit te bannen, en ervoor te zorgen dat ons denken de aard van God - de Christus - blijft weerspiegelen, is Gods eigenschappen de revue te laten passeren en te beseffen dat zij de substantie zijn van ons eigen ware wezen. Naastenliefde, vreugde, gemoedsrust, spontaniteit, onversaagdheid, lieflijkheid en kracht vonden gemakkelijk toegang tot onze gedachten als wij denken aan ons goddelijk Gemoed. Elke morgen kunnen wij een van de eigenschappen uitzoeken en die in de loop van de dag bewust in praktijk brengen en proberen onze gedachten hiervan te doordringen en elk onzer handeling de uitstraling ervan te doen zijn. Hierdoor zullen wij zo druk bezig zijn onze eenheid met God in ons leven uit te dragen, dat er geen plaats over blijft voor het maken van gesneden beelden.

Geen opmerkingen: