woensdag 11 juli 2018

Werking van de Godheid

Jezus bewees onomstotelijk het bestaan van God als het altijdwerkend goddelijk Beginsel. Wanneer wij dat begrijpen en erop vertrouwen, herstelt het de harmonie in de menselijke situatie. De verdorde hand werd hersteld doordat de Meester zich ervan bewust was dat de door God geschonken volmaaktheid van de mens een geestelijk feit was en nooit verloren kon gaan door het waangeloof dat de mens stoffelijk is. (Zie Markus 3:1-5.) De hand werd normaal daar de geloofsvormen van het sterfelijk gemoed vervangen werden door de ideeën van het goddelijk Gemoed. Mary Baker Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid blz. xi: “De fysieke genezing in de Christelijke Wetenschap is heden, evenals in Jezus’ tijd het gevolg van de werking van het goddelijk Beginsel, in welks aanwezigheid zonde en ziekte hun werkelijkheid in het menselijk bewustzijn verliezen en even natuurlijk en even noodzakelijk verdwijnen, als duisternis voor licht en zonde voor hervorming plaatsmaakt.” Het goddelijk Beginsel houdt de idee waardoor zijn scheppende activiteit aan het licht komt in stand. Alle elementen, kwaliteiten en alle werking van de Godheid zijn eeuwig en functioneren als zodanig in de mens. Goddelijke kwaliteiten werken als geestelijke krachten, of wetten en zij vormen voor eeuwig de individualiteit en het bestaan van de mens zoals die door God zijn bepaald. De wetten van het goddelijk Beginsel hebben onbetwistbare superioriteit over de vermeende wetten van het sterfelijk gemoed. De demonstratie van onze werkelijke identiteit en de door God bestuurde eeuwige werking ervan verdrijft de illusie van de tegenwoordigheid en de werking van het kwaad.

Geen opmerkingen: