dinsdag 10 juli 2018

God is goddelijk Beginsel

Een groot deel van de menselijke vrees komt voort uit een verkeerd geloof omtrent leven, substantie en lichaam, omtrent oorzaak en gevolg. Wanneer wij begrijpen dat God goddelijk Beginsel is, de enige oorzaak en schepper, dan ervaren wij dat wij bevrijding vinden van de slavernij van een geloof in het vlees, met inbegrip van ziekte en zonde. De mens als Gods idee leeft in Gemoed. Hij is voor altijd in het harmonische rijk van de goddelijke Waarheid en Liefde, waar ziekte, zonde, beperking en overerving van het kwaad onbekend zijn. God oefent absolute heerschappij over Zijn schepping uit en Hij handhaaft die constant in een staat van volmaaktheid en goedheid. Dit blijkt uit het het geestelijke scheppingsverhaal in het eerste hoofdstuk van Genesis. Het Woord van God is levend en machtig. Het duidt Gods eeuwige, scheppende activiteit aan. God “spreekt, en het is er” (Ps. 33:9). Gods schepping is een machtige manifestatie van het almachtige goddelijke Beginsel, Liefde, en ontvouwt zich onweerstaanbaar volgens Zijn wil. Geen sterfelijke gedachten, geen terroriserende vrees, geen menselijke wilskracht, geen hypnotische of dierlijk magnetisme kan de onfeilbare werking van het scheppend Gemoed belemmeren of verijdelen. God is Alles-in-alles. Hij heeft geen tegenstander, geen tegenstelling, geen tegenwerkende kracht.

Geen opmerkingen: