dinsdag 31 juli 2018

Eenvoudig geloof

In de alomtegenwoordigheid van de almacht en de alwetendheid van het oneindig Gemoed is niets te vrezen. Het is Gods wil de door Hem geschapen mens op onpartijdige en universele wijze alles wat goed en van blijvende waarde is te schenken. Het begrijpen van deze waarheid raakt de diep verborgen gevoelens en lost de verwarring op die het onvermijdelijke gevolg is van een theologie die van twee standpunten uitgaat, die probeert tegengestelden als goed en kwaad, Geest en stof, met elkaar in overeenstemming te brengen - een theologie die ervan uitgaat dat God er lievelingetjes op nahoudt. Om de alheid van het goede en de nietsheid van het kwaad te kunnen begrijpen moet men een eenvoudig geloof hebben; maar eenvoud is nog geen blindheid. Als we door toepassing in de praktijk de potentie van deze grootse waarheid werkelijk gaan begrijpen, zullen in de gedachten van de leerling de disharmonie, angst en twijfel die hem ziek maakten, verdreven en opgelost worden. Medische geneeswijzen, hypnose en geloofsgenezing verschillen totaal van Christian Science, omdat zij het kwaad en de stof zien als iets werkelijks en dan proberen die werkelijkheid te laten verdwijnen. Maar iets dat werkelijk bestaat kan nooit vernietigd worden of veranderd in het tegenovergestelde - in onwerkelijkheid. Het is een soort kwakzalverij dit te proberen. In Christian Science worden harmonie, gezondheid en goedheid als de enige werkelijkheid erkend. Deze Wetenschap gaat ervan uit dat God, het goede, Alles is en dat daarom het kwaad en de stof illusies zijn, opgeroepen door onwetendheid omtrent God.

Geen opmerkingen: