zaterdag 16 juni 2018

Vreugdevolle verwachting

De voortdurende erkenning dat God alomtegenwoordig en almachtig is en dat Hij onafgebroken voor al zijn ideeën zorg draagt, vult onze gedachten met genezing. Gebed is geestelijke waakzaamheid. En meer geïnspireerd gebed betekent groter waakzaamheid en geeft vreugde, ondanks de schijn van kommerlijke omstandigheden. De Meester, Jezus Christus, moet vaak tijd genomen hebben om in stille gemeenschap met zijn hemelse Vader inspiratie en nieuwe gedachten te vinden. Zo lezen we in Markus 1:35 “En des morgens vroeg, toen het nog diep in de nacht was, opgestaan zijnde, ging hij uit, en ging heen in een woeste plaats, en bad aldaar.” En over zijn gebed tijdens het Laatste Avondmaal schrijft Mrs. Eddy (Wetenschap en Gezondheid p. 30): “Jezus bad; hij onttrok zich aan de stoffelijke zinnen om zijn hart met klaardere, met geestelijke inzichten te verkwikken.” Christian Science, die onder alle levensomstandigheden doeltreffend is, leert dat de mens de uitdrukking is van God, Ziel, en dat hij altijd één is met zijn Schepper als de opgewekte, vreugdevolle idee van Ziel. Vreugdevolle verwachting van het goede gaat samen met een opgeruimder en geestelijker standpunt. Wij ervaren werkelijke vreugde wanneer wij ernaar verlangen en er aanspraak op maken door gebed.

Geen opmerkingen: