zondag 3 juni 2018

Niets dan volmaaktheid

Mrs. Eddy geeft de werkwijze van Christian Science aan als ze schrijft in Wetenschap en Gezondheid p.94-95: “Onze Meester las het sterfelijk gemoed op een wetenschappelijke grondslag - op de grondslag van de alomtegenwoordigheid van Gemoed” en verder op in dezelfde alinea: “Wij komen nader tot God, of Leven, naar de mate van onze geestelijkheid, onze trouw aan Waarheid en Liefde; en in die mate kennen wij alle menselijk noden en zijn wij in staat, de gedachten van de zieken en de zondaars te onderscheiden om hen te kunnen genezen.” Het is niet nodig om rond te wroeten in de ondiepten van het sterfelijk gemoed om daar een gedachte te zoeken die de schuldige zou kunnen zijn. Dergelijke verkeerd gerichte pogingen staan een genezing zelfs in de weg doordat zij het bestaan van een verslavend en verslaafd gemoed erkennen. Als er specifieke dwalingen aan het licht komen, is het verstandig die speciaal aan te pakken. Maar dat kunnen wij doen met grote dankbaarheid: deze dwalingen maken geen deel uit van de ware individualiteit van de patiënt, en deze fundamentele waarheid is het die het verkeerde geloof bloot legt en vernietigt. De werkelijke mens is nu volmaakt. God, Gemoed, heeft alles volmaakt geschapen en het ware zijn is nooit veranderd. Volmaakte intelligentie kan nooit afzakken tot simpel geloven; goddelijke rechtschapenheid kan nooit vervallen tot zonde. De geestelijke mens is volmaakt en kent niets dan volmaaktheid.

Geen opmerkingen: