dinsdag 19 juni 2018

Nederig besef

Stelt u zich eens voor wat het woord “oneindig” betekent. Van zo’n oneindigheid van het goede is het kwaad noodzakelijkerwijze uitgesloten. Dat wil zeggen dat het zonder enige actualiteit of werkelijkheid is. Dit als metafysische waarheid te erkennen is echter niet voldoende. Als het waar is, moeten we daar hier en nu de bewijzen van gegeven kunnen worden. En dat is de reden waarom Christian Science op genezing aandringt als bewijs van de alheid van het goede. Het eind van uw mogelijkheden is nooit in zicht. Geef geen gehoor aan de suggestie dat fasen van menselijke ontwikkeling of aftakeling iets onherroepelijks hebben. Werp de suggestie dat ouders of vroegere ervaringen een definitief stempel op u hebben gezet ver van u af. En wanneer u de stereotiepen van u afschudt, zult u nieuwe wegen vinden om uw licht te laten schijnen. En het doet er niet toe hoe oud u bent, want tijd en leeftijd spelen geen rol als het gaat over uw geestelijke individualiteit. Laten we ons goed realiseren welke soort wij wensen te zien en te aanvaarden, want dat bepaalt wat we zijn zullen. De schijnbare vaste overtuiging dat wij scheppingen van de stof zijn en daardoor geheel en al bepaald worden, heeft niet de macht ons geboeid te houden. Nieuwe horizons en nieuwe perspectieven zullen voor ons opdoemen en wij zullen ervaren hoe uniek dit ware zelf is. En tevens hoe nederig het is. Het is niet “self-made”, wij hebben er part noch deel aan gehad en de stof heeft het niet geschapen; maar het is het nederig besef dat het geheel en al afhankelijk is van zijn Vader-Moeder God.

Geen opmerkingen: