maandag 25 juni 2018

Licht van Waarheid

Jezus gaf duidelijk te kennen dat zijn genezingen geen wonderen waren, maar door een ieder die zijn leer begreep en er getrouw naar leefde konden worden geƫvenaard. Als we beseffen dat we Gods zonen zijn, zien we dat het onmogelijk is van het goede gescheiden te zijn, daar God het oneindig goede is. De droom dat we kunnen lijden, zondigen of falen wordt verjaagd door onze erkenning van Waarheid en Liefde. Geestelijk licht toont ons onze ware Godgelijke natuur, en de tedere macht van de Christus verdrijft zowel de misvatting over Gods schepping als de daaruit volgende ontkenning van Zijn wijsheid en liefde door het onware getuigenis van lijden, misdaad en verdriet. Een onharmonisch sterveling is een verkeerd geloof omtrent de geestelijke zoon van God. In verhouding tot ons begrijpen van Gods schepping verdwijnen de beperkingen en ellende van het zogenaamde stoffelijk bestaan uit ons leven. Het licht van Waarheid doet meer dan alleen een ziek iemand veranderen in een gezond iemand of een zondaar tot bekering brengen. Het verlicht ons gehele bewustzijn en stelt ons in staat de volmaaktheid te zien die de mens altijd tot uitdrukking heeft gebracht, ook al schijnt die volmaaktheid voor het sterfelijk oog tijdelijk verborgen door de mist van het dwaalgeloof.

Geen opmerkingen: