zondag 10 juni 2018

Erfenis van het goede

In Christian Science betekent erkenning van de Waarheid noodzakelijkerwijs ontkenning van de dwaling, omdat met de uitdrukkelijke bevestiging van Gods alheid een algehele overtuiging moet samengaan. Er is geen ruimte voor compromis. Zolang het kwade zijn beweringen nog aan ons opdringt, bereiken we nooit een punt waarop we kunnen zeggen: “Nu heb ik alle dwaling ontkend, ik heb ermee afgerekend. Van nu af aan ga ik alleen waarheid erkennen, ontkenning van de dwaling is niet meer nodig.” Neen, daar schieten we niet mee op; erkenning zowel als ontkenning blijft nodig, totdat de dwaling tot zwijgen is gebracht en het probleem geheel is opgelost. Niemand kan in onze plaats de zelfverloochening verrichten. Net zo min kan iemand anders het erkennen voor ons doen. Ieder bepaalt voor zichzelf wat hij wil erkennen. Is dat zonde, ziekte, dood - of Leven Waarheid, Liefde? Er moet een krachtig neen tegen dwaling zijn en een positief opgewekt aanvaarden van de waarheid. Er is nederigheid, overtuigingskracht, volharding, standvastigheid, gehoorzaamheid en liefde voor nodig om het doel van wetenschappelijke demonstratie te bereiken. Dit nu is de Wetenschap waarmee we onze werkelijke identiteit vaststellen en zo onze individuele erfenis van het goede opeisen. Een erfenis heeft geen enkele waarde als de erfgenaam zijn identiteit niet wettig aantoont op grond van onomstotelijke bewijsstukken. Demonstratie vloeit voort uit de onweerstaanbare macht van Waarheid, die altijd actief aanwezig is in het menselijk bewustzijn.

Geen opmerkingen: