woensdag 20 juni 2018

Een nieuwe weg

In Neen en Ja, p. 39, schrijft Mrs. Eddy “Waar gebed is niet om liefde vragen, het is leren lief te hebben en de gehele mensheid in één genegenheid te omvatten. Gebed is het benutten van de liefde waarmee Hij ons lief heeft. Gebed verwekt een levendig verlangen om goed te zijn en goed te doen. Het doet nieuwe en wetenschappelijke ontdekkingen over God, over Zijn goedheid en macht. Het toont ons duidelijker dan wij voorheen zagen wat we reeds hebben en zijn; en bovenal toont het ons wat God is.” Als wij volhouden in een zich steeds verruimend begrijpen van God, merken wij dat de waarheid een geestelijke kracht is in menselijke aangelegenheden die alles wat tegengesteld is aan de aard van de goddelijke Liefde teniet doet. De almachtige Geest weerlegt de aanspraken van het kwaad, beschermt en geneest. Dit te begrijpen brengt vreugde. En besluiteloosheid baart ons geen zorgen meer. Het hart heeft zijn benauwenis afgelegd, tranen worden gedroogd en onze droefheid verdwijnt. Een nieuwe weg opent zich bij het gelukkige besef dat verkeerde suggesties kunnen worden overwonnen, dat onheil voorkomen en disharmonie vervangen kan worden door harmonie.

Geen opmerkingen: